Yönetmelikler

Yaşar OSGB İŞ Sağlığı ve Güvenliği

Yönetmelik Adı (Mevzuat Bilgi Sistemi Linki) Dayandığı Kanun/Madde Resmi Gazete Tarihi/Sayısı Görüntüle/İndir
Alt İşverenlik Yönetmeliği  4857/3 27.09.2008/27010  
Asansör İşletme 635HK 24.06.2015/29396  
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 25.01.2013/28539  & Değ. 16.01.2014/28884   
Asgari Ücret Yönetmeliği 4857/39 01.08.2004/25540  & Değ. 19.04.2014/28977   
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi 4857/91 16.08.2013/28737  & Değ. 04.02.2014/28903   
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 20.08.2013/28741  
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703 22.01.2007/26411   
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 4703 30.12.2006/26392   
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 6331/30 15.06.2013/28678  
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 6331 30.12.2013/28867M.  
Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 28.07.2013/28721  
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6331/16 15.05.2013/28648  
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 6331/30 30.04.2013/28633  
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 22.08.2013/28743   
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 11.10.2008/27021  & Değ. 22.01.2011/27823  
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/114 04.04.2004/25423  & Değ. 15.05.2004/25463   
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 3146/515 31.10.2012/28453    
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırma Usul ve Esaslarıı Hakkında Yönetmelik 4857/71 06.04.2004/25425  & Değ. 25.10.2013/28802   
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 5176/37 14.09.2010/27699  
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 7269/3 06.03.2007/26454   
Ekranlı Araçlarda Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   6331/30 16.04.2013/28620   
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 3194/44 04.11.1984/18565   
Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 3194/44 11.11.1989/20339  
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 3154/28 30.11.2000/24246   
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 3154/28 21.08.2001/24500  
Elektronik Tebligat Yönetmeliği   7201/7A 19.01.2013/28533  
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 6331/30 24.07.2013/28717   
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyna Dair Yönetmelik 4857/30 09.01.2014/28877  
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 6331/30 16.08.2013/28737  
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 6331/30 23.08.2013/28744  
Hafriyat Toprağı 2872/8 18.03.2004/25406  
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/76 06.04.2004/25425   
Hazırlama 4857/70 28.04.2004/25446  
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 1593/127 05.07.2013/28698   
İlkyardım Yönetmeliği 3359/9 29.07.2015/29429  
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6331/30 25.04.2013/28628  & Değ. 02.05.2014/28988  
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev 6331/3 29.12.2012/28512  & Değ. 30.04.2015/29342  & Değ 19.11.2015/29537   
İş Hijyeni Ölçüm 6331/10 20.08.2013/28741  
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/63 06.04.2004/25425  
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 4857/41 06.04.2004/25425   
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 6331/6 29.12.2012/28512  & Değ. 18.12.2014/29209  
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 6331/7 24.12.2013/28861  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 6331/22 18.01.2013/28532  
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği   6331/10 29.12.2012/28512  
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/38 05.03.2004/25393   
İş Kolları Yönetmeliği 6356/4 19.12.2012/28502  & Değ. 26.03.2014/28953  
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 1593 10.08.2005/25902   
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 6331/30   17.07.2013/28710  
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev 6331/30 20.07.2013/28713  & Değ. 19.11.2015/29537   
İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 6331/11 18.06.2013/28681  
İşyerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 6331/25 30.03.2013/28603  
İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 6331/6 29.06.2015/29401  
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırma Koşulları Hakkında Yönetmelik 4857/69 24.07.2013/28717  
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   6176/3 13.04.2005/25785  
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 06.08.2013/28730  
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 4447/Ek-2 30.04.2011/27920  
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Uygulanması ile İlgili Yönetmelik 6269 19.09.1964/11811  
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerii Hakkında Yönetmelik 6331/30 12.08.2013/28733  
Kişisel Koruyucu Donanomların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331/30   02.07.2013/28695  
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 4703 29.11.2006/26361   
Konut Kapıcıları Yönetmeliği 4857/110 03.03.2004/25391  
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 5378/14 26.11.2013/28833  
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 19.09.2013/28770  & Değ. 10.03.2015/29291  
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 4703 03.03.2009/27158  & Değ. 28.09.2014/29133  
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 3628 15.11.1990/20696  
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 5544 31.12.2008/27096   
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 4703 30.12.2006/26392 4.M   
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 07.10.2004/25606  & Değ. 07.10.2014/25606  
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4857/76 07.04.2004/25426  
Resmi Mühür Yönetmeliği 234 12.09.1984/18513  
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 3056/2 02.02.2015/29255  
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha az çalıştırılması gereken işler hakkında Yönetmelik 6331/30 16.07.2013/28709  
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 6331/30   11.09.2013/28762     
Sanayi 4857/111 03.09.2008/26986  
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aiadatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 6356/18 09.07.2013/28702  & Değ. 14.06.2015/29386  
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik 6356 26.11.2013/28833  & Değ. 14.06.2015/29386  
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5510/Ek-1  21.07.2009/27295  & Düz. 23.07.2009/27297    
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 12.05.2010/27579  
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 4904/3 27.05.2010/27593  
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703/4 31.12.2012/28514 4.M  
Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 7201/60 25.01.2012/28184  
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 6331/17 13.07.2013/28706  & Düz. 25.07.2013/28718 M.  
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 6356/42 11.10.2013/28792  & Değ. 14.06.2015/29386  
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 6356/57   07.12.2013/28844   
Tozla Mücadele Yönetmeliği 6331/30 05.11.2013/28812   
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 6331/21 05.02.2013/28550   
Ücret 818/323 18.11.2008/27058  
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 4817/22 29.08.2003/25214  & Değ. 22.01.2015/29244   
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 05.10.2013/28786  
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 3194/44 16.12.2010/27787  
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 4857/60 03.03.2004/25391   
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Özürlü 4857/30 25.04.2009/27210   
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşcilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 4857/51 28.02.2004/25387  
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  7126/Ek-9 19.12.2007/26735  & Değ. 09.07.2015/29411  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 657 15.02.2015/29268  
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 6458 15.01.2016/29594

Yaşar OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği

Adres
Turgut Özal Mahallesi 2163.Cadde Genç Yetenekler Sitesi No:13/B Yenimahalle/ANKARA

Telefon
+90 (532) 632 76 87

Telefon
+90 (312) 566 31 13

E-Posta
info@yasarosgbankara.com